προσευχη • PROSEUCH PROSEUXH • proseuchē

προσ·ευχή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπροσευχη[GNT][LXX]προσευχ·η
Nom
Accπροσευχην[GNT][LXX]προσευχ·ην
Datπροσευχῃ[GNT][LXX]προσευχ·ῃ
Genπροσευχης[GNT][LXX]προσευχ·ης
PlVocπροσευχαι[GNT]προσευχ·αι
Nom
Accπροσευχας[GNT][LXX]προσευχ·ας
Datπροσευχαις[GNT][LXX]προσευχ·αις
Genπροσευχων[GNT]προσευχ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 22:37:24 EDT