πρεσβυτης • PRESBUTHS • presbutēs

πρεσβύτης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπρεσβυτα[LXX]πρεσβυτ·α
Nomπρεσβυτης[GNT][LXX]πρεσβυτ·ης
Accπρεσβυτην[LXX]πρεσβυτ·ην
Datπρεσβυτῃπρεσβυτ·ῃ
Genπρεσβυτου[LXX]πρεσβυτ·ου
PlVocπρεσβυται[LXX]πρεσβυτ·αι
Nom
Accπρεσβυτας[GNT][LXX]πρεσβυτ·ας
Datπρεσβυταιςπρεσβυτ·αις
Genπρεσβυτωνπρεσβυτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:12:41 EST