ποιμνιον • POIMNION • poimnion

ποίμνιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocποιμνιον[GNT][LXX]ποιμνι·ον
Nom
Acc
Datποιμνιῳ[GNT][LXX]ποιμνι·ῳ
Genποιμνιου[GNT][LXX]ποιμνι·ου
PlVocποιμνια[LXX]ποιμνι·α
Nom
Acc
Datποιμνιοις[LXX]ποιμνι·οις
Genποιμνιων[LXX]ποιμνι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Aug-2019 04:57:28 EDT