ποτηριον • POTHRION • potērion

ποτήριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocποτηριον[GNT][LXX]ποτηρι·ον
Nom
Acc
Datποτηριῳ[GNT]ποτηρι·ῳ
Genποτηριου[GNT][LXX]ποτηρι·ου
PlVocποτηρια[LXX]ποτηρι·α
Nom
Acc
Datποτηριοιςποτηρι·οις
Genποτηριων[GNT]ποτηρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 15:37:08 EST