ποταμος • POTAMOS • potamos

ποταμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocποταμεποταμ·ε
Nomποταμος[GNT][LXX]ποταμ·ος
Accποταμον[GNT][LXX]ποταμ·ον
Datποταμῳ[GNT][LXX]ποταμ·ῳ
Genποταμου[GNT][LXX]ποταμ·ου
PlVocποταμοι[GNT][LXX]ποταμ·οι
Nom
Accποταμους[GNT][LXX]ποταμ·ους
Datποταμοις[LXX]ποταμ·οις
Genποταμων[GNT][LXX]ποταμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 16:09:09 EDT