πορνεια • PORNEIA • porneia

πορνεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπορνεια[GNT][LXX]πορνει·α
Nom
Accπορνειαν[GNT][LXX]πορνει·αν
Datπορνειᾳ[GNT][LXX]πορνει·ᾳ
Genπορνειας[GNT][LXX]πορνει·ας
PlVocπορνειαι[GNT][LXX]πορνει·αι
Nom
Accπορνειας[GNT][LXX]πορνει·ας
Datπορνειαις[LXX]πορνει·αις
Genπορνειωνπορνει·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 10:34:03 EDT