πορισμος • PORISMOS • porismos

πορισμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπορισμεπορισμ·ε
Nomπορισμος[GNT]πορισμ·ος
Accπορισμον[GNT]πορισμ·ον
Datπορισμῳπορισμ·ῳ
Genπορισμου[LXX]πορισμ·ου
PlVocπορισμοιπορισμ·οι
Nom
Accπορισμουςπορισμ·ους
Datπορισμοιςπορισμ·οις
Genπορισμων[LXX]πορισμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-Aug-2020 05:19:27 EDT