πονηρια • PONHRIA • ponēria

πονηρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπονηρια[LXX]πονηρι·α
Nom
Accπονηριαν[GNT][LXX]πονηρι·αν
Datπονηριᾳ[GNT][LXX]πονηρι·ᾳ
Genπονηριας[GNT][LXX]πονηρι·ας
PlVocπονηριαι[GNT][LXX]πονηρι·αι
Nom
Accπονηριας[GNT][LXX]πονηρι·ας
Datπονηριαις[LXX]πονηρι·αις
Genπονηριων[GNT][LXX]πονηρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-Aug-2020 06:36:06 EDT