πολιτευμα • POLITEUMA • politeuma

πολίτευμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπολιτευμα[GNT][LXX]πολιτευμα[τ]
Nom
Acc
Datπολιτευματιπολιτευματ·ι
Genπολιτευματοςπολιτευματ·ος
PlVocπολιτευματαπολιτευματ·α
Nom
Acc
Datπολιτευμασι, πολιτευμασινπολιτευμα[τ]·σι(ν)
Genπολιτευματωνπολιτευματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 14:48:02 EDT