πνοη • PNOH • pnoē

πνοή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπνοη[LXX]πνο·η
Nom
Accπνοην[GNT][LXX]πνο·ην
Datπνοῃ[LXX]πνο·ῃ
Genπνοης[GNT][LXX]πνο·ης
PlVocπνοαιπνο·αι
Nom
Accπνοαςπνο·ας
Datπνοαιςπνο·αις
Genπνοωνπνο·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 24-Jan-2021 04:30:44 EST