πληρης • PLHRHS • plērēs

πλήρης -ες

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρες[LXX]πληρ(ε)·ς
Nomπληρης[GNT][LXX]πληρ(ε)·^ς
Accπληρη[GNT][LXX]πληρ(ε)·α
Datπληρει[LXX]πληρ(ε)·ι
Genπληρους[LXX]πληρ(ε)·ος
PlVocπληρεις[GNT][LXX]πληρη[GNT][LXX]πληρ(ε)·εςπληρ(ε)·α
Nom
Accπληρεις[GNT][LXX]πληρ(ε)·ας
Datπληρεσι, πληρεσινπληρ(ε)·σι(ν)
Genπληρωνπληρ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Apr-2019 04:53:18 EDT