πλατος • PLATOS • platos

πλάτο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλατος[GNT][LXX]πλατ(ο)·ς
Nom
Acc
Datπλατει[LXX]πλατ(ε)·ι
Genπλατους[LXX]πλατ(ε)·ος
PlVocπλατη[LXX]πλατ(ε)·α
Nom
Acc
Datπλατεσι, πλατεσινπλατ(ε)·σι(ν)
Genπλατωνπλατ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 23-Aug-2019 05:13:23 EDT