πλασμα • PLASMA • plasma

πλάσμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλασμα[GNT][LXX]πλασμα[τ]
Nom
Acc
Datπλασματιπλασματ·ι
Genπλασματος[LXX]πλασματ·ος
PlVocπλασματαπλασματ·α
Nom
Acc
Datπλασμασι, πλασμασινπλασμα[τ]·σι(ν)
Genπλασματωνπλασματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 01:53:06 EDT