πλοιον • PLOION • ploion

πλοῖον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλοιον[GNT][LXX]πλοι·ον
Nom
Acc
Datπλοιῳ[GNT][LXX]πλοι·ῳ
Genπλοιου[GNT][LXX]πλοι·ου
PlVocπλοια[GNT][LXX]πλοι·α
Nom
Acc
Datπλοιοις[LXX]πλοι·οις
Genπλοιων[GNT][LXX]πλοι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:22:33 EDT