πλησμονη • PLHSMONH • plēsmonē

πλησμονή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλησμονη[LXX]πλησμον·η
Nom
Accπλησμονην[GNT][LXX]πλησμον·ην
Datπλησμονῃ[LXX]πλησμον·ῃ
Genπλησμονης[LXX]πλησμον·ης
PlVocπλησμοναιπλησμον·αι
Nom
Accπλησμοναςπλησμον·ας
Datπλησμοναιςπλησμον·αις
Genπλησμονωνπλησμον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 13-Jul-2020 14:33:50 EDT