πληγη • PLHGH • plēgē

πληγή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπληγη[GNT][LXX]πληγ·η
Nom
Accπληγην[GNT][LXX]πληγ·ην
Datπληγῃ[GNT][LXX]πληγ·ῃ
Genπληγης[GNT][LXX]πληγ·ης
PlVocπληγαι[GNT][LXX]πληγ·αι
Nom
Accπληγας[GNT][LXX]πληγ·ας
Datπληγαις[GNT][LXX]πληγ·αις
Genπληγων[GNT][LXX]πληγ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 20:40:47 EDT