πλευρα • PLEURA • pleura

πλευρά, -ᾶς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπλευρα[LXX]πλευρ·α
Nom
Accπλευραν[GNT][LXX]πλευρ·αν
Datπλευρᾳ[LXX]πλευρ·ᾳ
Genπλευρας[LXX]πλευρ·ας
PlVocπλευραι[LXX]πλευρ·αι
Nom
Accπλευρας[LXX]πλευρ·ας
Datπλευραις[LXX]πλευρ·αις
Genπλευρων[LXX]πλευρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 18:09:22 EST