πικρια • PIKRIA • pikria

πικρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπικρια[GNT][LXX]πικρι·α
Nom
Accπικριαν[LXX]πικρι·αν
Datπικριᾳ[LXX]πικρι·ᾳ
Genπικριας[GNT][LXX]πικρι·ας
PlVocπικριαιπικρι·αι
Nom
Accπικριας[GNT][LXX]πικρι·ας
Datπικριαις[LXX]πικρι·αις
Genπικριων[LXX]πικρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-Aug-2020 10:01:27 EDT