πηλος • PHLOS • pēlos

πηλός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπηλεπηλ·ε
Nomπηλος[LXX]πηλ·ος
Accπηλον[GNT][LXX]πηλ·ον
Datπηλῳ[LXX]πηλ·ῳ
Genπηλου[GNT][LXX]πηλ·ου
PlVocπηλοιπηλ·οι
Nom
Accπηλουςπηλ·ους
Datπηλοιςπηλ·οις
Genπηλωνπηλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 13:17:16 EST