πετεινον • PETEINON • peteinon

πετεινόν, -οῦ, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπετεινον[LXX]πετειν·ον
Nom
Acc
Datπετεινῳ[LXX]πετειν·ῳ
Genπετεινου[LXX]πετειν·ου
PlVocπετεινα[GNT][LXX]πετειν·α
Nom
Acc
Datπετεινοις[LXX]πετειν·οις
Genπετεινων[GNT][LXX]πετειν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 25-Apr-2019 04:14:53 EDT