περιψημα • PERIYHMA • peripsēma

περί·ψημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπεριψημα[GNT][LXX]περιψημα[τ]
Nom
Acc
Datπεριψηματιπεριψηματ·ι
Genπεριψηματοςπεριψηματ·ος
PlVocπεριψηματαπεριψηματ·α
Nom
Acc
Datπεριψημασι, περιψημασινπεριψημα[τ]·σι(ν)
Genπεριψηματωνπεριψηματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 01:55:46 EST