περιστερα • PERISTERA • peristera

περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπεριστερα[LXX]περιστερ·α
Nom
Accπεριστεραν[GNT][LXX]περιστερ·αν
Datπεριστερᾳπεριστερ·ᾳ
Genπεριστερας[GNT][LXX]περιστερ·ας
PlVocπεριστεραι[GNT][LXX]περιστερ·αι
Nom
Accπεριστερας[GNT][LXX]περιστερ·ας
Datπεριστεραιςπεριστερ·αις
Genπεριστερων[GNT][LXX]περιστερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 11:58:29 EDT