περικεφαλαια • PERIKEFALAIA • perikephalaia

περι·κεφαλαία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπερικεφαλαια[LXX]περικεφαλαι·α
Nom
Accπερικεφαλαιαν[GNT][LXX]περικεφαλαι·αν
Datπερικεφαλαιᾳπερικεφαλαι·ᾳ
Genπερικεφαλαιας[LXX]περικεφαλαι·ας
PlVocπερικεφαλαιαι[LXX]περικεφαλαι·αι
Nom
Accπερικεφαλαιας[LXX]περικεφαλαι·ας
Datπερικεφαλαιαις[LXX]περικεφαλαι·αις
Genπερικεφαλαιωνπερικεφαλαι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-Aug-2020 07:24:16 EDT