πειρασμος • PEIRASMOS • peirasmos

πειρασμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπειρασμεπειρασμ·ε
Nomπειρασμος[GNT][LXX]πειρασμ·ος
Accπειρασμον[GNT][LXX]πειρασμ·ον
Datπειρασμῳ[GNT][LXX]πειρασμ·ῳ
Genπειρασμου[GNT][LXX]πειρασμ·ου
PlVocπειρασμοιπειρασμ·οι
Nom
Accπειρασμους[LXX]πειρασμ·ους
Datπειρασμοις[GNT]πειρασμ·οις
Genπειρασμων[GNT]πειρασμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 05-Dec-2020 06:32:34 EST