πειρασμος • PEIRASMOS • peirasmos

πειρασμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπειρασμεπειρασμ·ε
Nomπειρασμος[GNT][LXX]πειρασμ·ος
Accπειρασμον[GNT][LXX]πειρασμ·ον
Datπειρασμῳ[GNT][LXX]πειρασμ·ῳ
Genπειρασμου[GNT][LXX]πειρασμ·ου
PlVocπειρασμοιπειρασμ·οι
Nom
Accπειρασμους[LXX]πειρασμ·ους
Datπειρασμοις[GNT]πειρασμ·οις
Genπειρασμων[GNT]πειρασμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 16:45:27 EST