παρακλησις • PARAKLHSIS • paraklēsis

παρά·κλησις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαρακλησιπαρακλησι
Nomπαρακλησις[GNT][LXX]παρακλησ(ι)·ς
Accπαρακλησιν[GNT][LXX]παρακλησ(ι)·ν
Datπαρακλησει[GNT][LXX]παρακλησ(ι)·ι
Genπαρακλησεως[GNT][LXX]παρακλησ(ι)·ος
PlVocπαρακλησεις[LXX]παρακλησ(ι)·ες
Nom
Accπαρακλησεις[LXX]παρακλησ(ι)·ας
Datπαρακλησεσι, παρακλησεσινπαρακλησ(ι)·σι(ν)
Genπαρακλησεωνπαρακλησ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 00:43:14 EST