παρρησια • PARRHSIA • parrēsia

παρρησία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαρρησια[GNT]παρρησι·α
Nom
Accπαρρησιαν[GNT][LXX]παρρησι·αν
Datπαρρησιᾳ[GNT][LXX]παρρησι·ᾳ
Genπαρρησιας[GNT][LXX]παρρησι·ας
PlVocπαρρησιαιπαρρησι·αι
Nom
Accπαρρησιας[GNT][LXX]παρρησι·ας
Datπαρρησιαιςπαρρησι·αις
Genπαρρησιωνπαρρησι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Jan-2021 20:51:29 EST