παρουσια • PAROUSIA • parousia

παρ·ουσία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαρουσια[GNT][LXX]παρουσι·α
Nom
Accπαρουσιαν[GNT][LXX]παρουσι·αν
Datπαρουσιᾳ[GNT]παρουσι·ᾳ
Genπαρουσιας[GNT]παρουσι·ας
PlVocπαρουσιαιπαρουσι·αι
Nom
Accπαρουσιας[GNT]παρουσι·ας
Datπαρουσιαιςπαρουσι·αις
Genπαρουσιωνπαρουσι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 15:12:17 EST