παροξυσμος • PAROXUSMOS PAROCUSMOS • paroxusmos

παρ·οξυσμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαροξυσμεπαροξυσμ·ε
Nomπαροξυσμος[GNT]παροξυσμ·ος
Accπαροξυσμον[GNT]παροξυσμ·ον
Datπαροξυσμῳ[LXX]παροξυσμ·ῳ
Genπαροξυσμουπαροξυσμ·ου
PlVocπαροξυσμοιπαροξυσμ·οι
Nom
Accπαροξυσμουςπαροξυσμ·ους
Datπαροξυσμοιςπαροξυσμ·οις
Genπαροξυσμωνπαροξυσμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 29-Nov-2020 23:59:25 EST