παρθενος • PARQENOS • parthenos

παρθένος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαρθενεπαρθεν·ε
Nomπαρθενος[GNT][LXX]παρθεν·ος
Accπαρθενον[GNT][LXX]παρθεν·ον
Datπαρθενῳ[LXX]παρθεν·ῳ
Genπαρθενου[GNT][LXX]παρθεν·ου
PlVocπαρθενοι[GNT][LXX]παρθεν·οι
Nom
Accπαρθενους[LXX]παρθεν·ους
Datπαρθενοις[GNT]παρθεν·οις
Genπαρθενων[GNT][LXX]παρθεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 05:45:49 EST