παρθενια • PARQENIA • parthenia

παρθενία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαρθενια[LXX]παρθενι·α
Nom
Accπαρθενιανπαρθενι·αν
Datπαρθενιᾳ[LXX]παρθενι·ᾳ
Genπαρθενιας[GNT][LXX]παρθενι·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-Aug-2020 09:57:12 EDT