παντοκρατωρ • PANTOKRATWR • pantokratōr

παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαντοκρατορπαντοκρατορ
Nomπαντοκρατωρ[GNT][LXX]παντοκρατορ·^
Accπαντοκρατορα[LXX]παντοκρατορ·α
Datπαντοκρατορι[LXX]παντοκρατορ·ι
Genπαντοκρατορος[GNT][LXX]παντοκρατορ·ος
PlVocπαντοκρατορεςπαντοκρατορ·ες
Nom
Accπαντοκρατοραςπαντοκρατορ·ας
Datπαντοκρατορσι, παντοκρατορσινπαντοκρατορ·σι(ν)
Genπαντοκρατορωνπαντοκρατορ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Jul-2019 18:33:36 EDT