παιδιον • PAIDION • paidion

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαιδιον[GNT][LXX]παιδι·ον
Nom
Acc
Datπαιδιῳ[LXX]παιδι·ῳ
Genπαιδιου[GNT][LXX]παιδι·ου
PlVocπαιδια[GNT][LXX]παιδι·α
Nom
Acc
Datπαιδιοις[GNT][LXX]παιδι·οις
Genπαιδιων[GNT][LXX]παιδι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 11:59:03 EDT