παιδαριον • PAIDARION • paidarion

παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον)

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαιδαριον[GNT][LXX]παιδαρι·ον
Nom
Acc
Datπαιδαριῳ[LXX]παιδαρι·ῳ
Genπαιδαριου[LXX]παιδαρι·ου
PlVocπαιδαρια[LXX]παιδαρι·α
Nom
Acc
Datπαιδαριοις[LXX]παιδαρι·οις
Genπαιδαριων[LXX]παιδαρι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 11-Aug-2020 08:58:29 EDT