παιδεια • PAIDEIA • paideia

παιδεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocπαιδεια[GNT][LXX]παιδει·α
Nom
Accπαιδειαν[GNT][LXX]παιδει·αν
Datπαιδειᾳ[GNT][LXX]παιδει·ᾳ
Genπαιδειας[GNT][LXX]παιδει·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 07:07:44 EDT