οικημα • OIKHMA • oikēma

οἴκημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικημα[LXX]οικημα[τ]
Nom
Acc
Datοικηματι[GNT]οικηματ·ι
Genοικηματοςοικηματ·ος
PlVocοικηματαοικηματ·α
Nom
Acc
Datοικημασι, οικημασινοικημα[τ]·σι(ν)
Genοικηματωνοικηματ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 18:14:57 EST