οικια • OIKIA • oikia

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικια[GNT][LXX]οικι·α
Nom
Accοικιαν[GNT][LXX]οικι·αν
Datοικιᾳ[GNT][LXX]οικι·ᾳ
Genοικιας[GNT][LXX]οικι·ας
PlVocοικιαι[LXX]οικι·αι
Nom
Accοικιας[GNT][LXX]οικι·ας
Datοικιαις[LXX]οικι·αις
Genοικιων[GNT][LXX]οικι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 15:02:54 EDT