οικουμενη • OIKOUMENH • oikoumenē

οἰκουμένη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικουμενη[GNT][LXX]οικουμεν·η
Nom
Accοικουμενην[GNT][LXX]οικουμεν·ην
Datοικουμενῃ[GNT][LXX]οικουμεν·ῃ
Genοικουμενης[GNT][LXX]οικουμεν·ης
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:38:20 EST