οικοδομη • OIKODOMH • oikodomē

οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικοδομη[GNT][LXX]οικοδομ·η
Nom
Accοικοδομην[GNT][LXX]οικοδομ·ην
Datοικοδομῃ[LXX]οικοδομ·ῃ
Genοικοδομης[GNT][LXX]οικοδομ·ης
PlVocοικοδομαι[GNT]οικοδομ·αι
Nom
Accοικοδομας[GNT]οικοδομ·ας
Datοικοδομαιςοικοδομ·αις
Genοικοδομων[GNT][LXX]οικοδομ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 18:45:47 EST