οικοδεσποτης • OIKODESPOTHS • oikodespotēs

οἰκο·δεσπότης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocοικοδεσποταοικοδεσποτ·α
Nomοικοδεσποτης[GNT]οικοδεσποτ·ης
Accοικοδεσποτην[GNT]οικοδεσποτ·ην
Datοικοδεσποτῃ[GNT]οικοδεσποτ·ῃ
Genοικοδεσποτου[GNT]οικοδεσποτ·ου
PlVocοικοδεσποταιοικοδεσποτ·αι
Nom
Accοικοδεσποταςοικοδεσποτ·ας
Datοικοδεσποταιςοικοδεσποτ·αις
Genοικοδεσποτωνοικοδεσποτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 05:46:40 EST