ξυλον • XULON CULON • xulon

ξύλον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocξυλον[GNT][LXX]ξυλ·ον
Nom
Acc
Datξυλῳ[GNT][LXX]ξυλ·ῳ
Genξυλου[GNT][LXX]ξυλ·ου
PlVocξυλα[GNT][LXX]ξυλ·α
Nom
Acc
Datξυλοις[LXX]ξυλ·οις
Genξυλων[GNT][LXX]ξυλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Apr-2019 10:43:31 EDT