νυμφη • NUMFH • numphē

νύμφη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνυμφη[GNT][LXX]νυμφ·η
Nom
Accνυμφην[GNT][LXX]νυμφ·ην
Datνυμφῃ[LXX]νυμφ·ῃ
Genνυμφης[GNT][LXX]νυμφ·ης
PlVocνυμφαι[LXX]νυμφ·αι
Nom
Accνυμφας[LXX]νυμφ·ας
Datνυμφαις[LXX]νυμφ·αις
Genνυμφωννυμφ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 14:55:46 EDT