νηπιος • NHPIOS • nēpios

νήπιος -ία -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocνηπια[LXX]νηπιενηπι·ανηπι·ε
Nomνηπιος[GNT][LXX]νηπι·ος
Accνηπιαννηπιον[LXX]νηπι·αννηπι·ον
Datνηπιᾳνηπιῳνηπι·ᾳνηπι·ῳ
Genνηπιαςνηπιου[GNT][LXX]νηπι·αςνηπι·ου
PlVocνηπιαινηπιοι[GNT][LXX]νηπια[LXX]νηπι·αινηπι·οινηπι·α
Nom
Accνηπιαςνηπιους[LXX]νηπι·αςνηπι·ους
Datνηπιαιςνηπιοις[GNT][LXX]νηπι·αιςνηπι·οις
Genνηπιων[GNT][LXX]νηπι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 11:22:37 EDT