νους • NOUS • nous

νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνουν(ου)
Nomνους[GNT][LXX]ν(ου)·ς
Accνουν[GNT][LXX]ν(ου)·ν
Datνοι[GNT]ν(ου)·ι
Genνοος[GNT][LXX]ν(ου)·ος
PlVocνοεςν(ου)·ες
Nom
Accνοαςν(ου)·ας
Datνουσι, νουσινν(ου)·σι(ν)
Genνοωνν(ου)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 29-Sep-2020 14:42:36 EDT