νομοφυλαξ • NOMOFULAX NOMOFULAC • nomophulax

νομο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX]

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνομοφυλαξ[LXX]νομοφυλακ·ς
Nom
Accνομοφυλακανομοφυλακ·α
Datνομοφυλακινομοφυλακ·ι
Genνομοφυλακοςνομοφυλακ·ος
PlVocνομοφυλακεςνομοφυλακ·ες
Nom
Accνομοφυλακαςνομοφυλακ·ας
Datνομοφυλαξι, νομοφυλαξιννομοφυλακ·σι(ν)
Genνομοφυλακωννομοφυλακ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:44:27 EDT