νεφελη • NEFELH • nephelē

νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνεφελη[GNT][LXX]νεφελ·η
Nom
Accνεφελην[GNT][LXX]νεφελ·ην
Datνεφελῃ[GNT][LXX]νεφελ·ῃ
Genνεφελης[GNT][LXX]νεφελ·ης
PlVocνεφελαι[GNT][LXX]νεφελ·αι
Nom
Accνεφελας[LXX]νεφελ·ας
Datνεφελαις[GNT][LXX]νεφελ·αις
Genνεφελων[GNT][LXX]νεφελ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:11:49 EST