νεανισκος • NEANISKOS • neaniskos

νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocνεανισκε[GNT][LXX]νεανισκ·ε
Nomνεανισκος[GNT][LXX]νεανισκ·ος
Accνεανισκον[GNT][LXX]νεανισκ·ον
Datνεανισκῳ[LXX]νεανισκ·ῳ
Genνεανισκου[LXX]νεανισκ·ου
PlVocνεανισκοι[GNT][LXX]νεανισκ·οι
Nom
Accνεανισκους[LXX]νεανισκ·ους
Datνεανισκοις[LXX]νεανισκ·οις
Genνεανισκων[LXX]νεανισκ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 07:16:57 EDT