μηνις • MHNIS • mēnis

μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμηνι[GNT][LXX]μηνι
Nomμηνις[LXX]μηνι·ς
Accμηνιν[LXX]μηνι·ν
Datμηνιιμηνι·ι
Genμηνιος, μηνισεως[LXX]μηνι·ος, irreg. μηνισ(ι)·ος (for μηνι·ος > μηνιος)
PlVocμηνιεςμηνι·ες
Nom
Accμηνιαςμηνι·ας
Datμηνισι, μηνισινμηνι·σι(ν)
Genμηνιωνμηνι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 09:06:11 EST