μηκος • MHKOS • mēkos

μῆκο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμηκος[GNT][LXX]μηκ(ο)·ς
Nom
Acc
Datμηκει[LXX]μηκ(ε)·ι
Genμηκους[LXX]μηκ(ε)·ος
PlVocμηκημηκ(ε)·α
Nom
Acc
Datμηκεσι, μηκεσινμηκ(ε)·σι(ν)
Genμηκωνμηκ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 21:59:26 EDT