μυρον • MURON • muron

μύρον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocμυρον[GNT][LXX]μυρ·ον
Nom
Acc
Datμυρῳ[GNT][LXX]μυρ·ῳ
Genμυρου[GNT][LXX]μυρ·ου
PlVocμυρα[GNT][LXX]μυρ·α
Nom
Acc
Datμυροις[LXX]μυρ·οις
Genμυρων[LXX]μυρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 13-Dec-2019 20:13:13 EST