μοσχος • MOSCOS MOSXOS • moschos

μόσχος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocμοσχεμοσχ·ε
Nomμοσχος[LXX]μοσχ·ος
Accμοσχον[GNT][LXX]μοσχ·ον
Datμοσχῳ[GNT][LXX]μοσχ·ῳ
Genμοσχου[LXX]μοσχ·ου
PlVocμοσχοι[LXX]μοσχ·οι
Nom
Accμοσχους[LXX]μοσχ·ους
Datμοσχοις[LXX]μοσχ·οις
Genμοσχων[GNT][LXX]μοσχ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Sep-2020 03:21:33 EDT